Luật nhân quả

Lời phật dạy

5 quy luật chi phối hoàn toàn cuộc đời con người

(tuvingaytot.com) Vạn vật trong tự nhiên đều vận hành theo quy luật của nó. Con người cũng vậy, dù chúng ta là ai, nam...

7 nguyên tắc theo lời Phật dạy mang lại sự giàu...

(Tuvingaytot.com) Phú thị nhân sở dục”: Giàu có là ước vọng chính đáng của con người như cha ông ta đã đúc kết và...

Khẩu nghiệp bất thiện: Cẩn thận cái miệng dễ mang đến...

(tuvingaytot.com) Hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Không dương thì âm, sớm hay muộn thì cũng đều có báo ứng Trong...

Chú đại bi